Många företag använder sig av olika typer av tester när dom ska rekrytera ny personal. Detta för att få ett bra underlag och för att hitta den person som passar bäst för det jobb som finns ledigt. I vissa fall kan det vara till bra hjälp och andra gånger inte men det är inte ovanligt att det förekommer.

Personlighetstester

Att göra någon typ av personlighetstest är det vanligaste alternativet i samband med en rekrytering. Med hjälp av dessa kan man på ett snabbt och tydligt sätt se om personen har en naturlig fallenhet för jobbet eller om det inte överensstämmer över huvud taget. Ett test som används över hela världen är MBTI (Myers Briggs Type Inducator) som också har testats vetenskapligt. Det finns både enkla och mer avancerade personlighetstester att tillgå och man bör välja utifrån vilken typ av jobb det gäller.

Begåvningstester

För att mäta begåvning finns olika intelligens- och IQ tester att tillgå och dom mäter i första hand en persons förmåga till abstrakt och logiskt tänkande. Den här typen av tester ska oftast göras på tid och innehåller både verbala och numeristiska delar. Ett exempel är att man ska fylla i dom ord som saknas i olika meningar eller talserier. Det kan också handla om symboler och annat som kopplas till logiskt tänkande.

Färdighetstester

Ett test som beskriver en persons färdigheter används också ibland vid rekrytering. Det finns både praktiska och teoretiska varianter inom rekrytering. Även detta görs på tid och det är inte ovanligt att det finns fler frågor än vad det finns tid till att svara på dem men det är en del av uppbyggnaden. I det här fallet är det givetvis viktigare att man svarar rätt på dom frågor man hinner göra än att man hastar sig igenom dom för att hinna så många som möjligt.

Drogtester
Även om det är väldigt ovanligt att drogtest förekommer i samband med en rekrytering så finns det fall där det händer. Man kan dock aldrig tvinga någon till att ta ett drogtest och man måste dessutom kunna motivera till varför man önskar genomföra det.

Det finns många olika typer av tester att använda sig av när det är dags för en rekrytering och vissa är helt klart mer använda än andra. Det man ska tänka på om man planerar att använda sig av någon typ är att det endast ger en fingervisning på en persons personlighet, begåvning eller färdighet snarare än en klar bild men det kan i alla fall vara ett bra hjälpmedel.