Det finns en nackdel med att skicka in en videointervju i samband med rekrytering också, och det är att väldigt otekniska personer kanske har väldigt svårt att filma och klippa ihop intervjun när alla frågor är besvarade. Har man gjort många omtagningar kommer man givetvis också behöva klippa och klistra lite för att videon ska bli sammanhängande och inte alla besitter den kunskapen. En undersökning från 2018 visade dock att hela 83 procent av alla deltagare var nöjda med sin inspelning och 84 procent tycker att det är en bra metod att använda vid rekrytering.

Snabbt och effektivt för arbetsgivare och sökande

Att spela in sin egen intervju tar ungefär någonstans mellan 20 och 40 minuter beroende på hur många frågor som ska besvaras och hur många gånger man väljer att ta om. Man sparar i alla fall in mycket tid jämfört med om den skulle hållits på en annan plats eftersom man då både behöver ta sig dit och sitta och vänta på sin tur. Även arbetsgivaren sparar tid eftersom man ganska snabbt kan kolla igenom intervjuerna när man har korta stunder över. Urvalsprocessen blir något kortare och man får dessutom en tydlig bild av dom kandidater som tar sig vidare till ett personligt möte, vilket kan vara skönt för både den som ska intervjuas och den som intervjuar.

Att genomföra en rekrytering med hjälp av videointervjuer är ett modernt och effektivt sätt att bilda sig en första uppfattning om dom sökande. Dom flesta är dessutom positiva till metoden eftersom det kan lätta på både pressen och nervositeten och man får en god chans att visa upp sig från sin bästa sida för VVS och rör.